+370 650 95326    pasaka@splius.lt

Pedagogės bakalauro darbas apie STEAM metodiką ugdymo procese

Įstaigos pedagogė Jolita Jasulaitytė parengė bakalauro darbą „Pedagogų patirties raiška taikant STEAM metodiką ikimokyklinio ugdymo(si) procese: Šiaulių miesto X (Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“) ikimokyklinio ugdymo įstaigos atvejis“.
„Apibendrinant STEAM metodikos, kaip pedagoginės inovacijos ikimokykliniame ugdyme(si) išryškėjančius svarbiausius STEAM metodikos taikymo, ikimokyklinio ugdymo(si) procese, aspektus, pedagogų nuomone išskiriami 3 svarbiausi aspektai: kūrybiškumas ir inovatyvumas, IKT raštingumas, ir komunikacija. Nors pedagogai su pačia STEAM metodika dirba dar pakankamai trumpą laiką, galima pastebėti, jog turimi aukštesnio lygio gebėjimai kurti inovatyvias veiklas vaikams, kurios orientuotos į pasiekimų plėtotę bei esminius ikimokyklinės didaktikos principus. Pedagogai modeliuoja vaikams patrauklią, prasmingą ugdančiąją veiklą, kurioje yra erdvės patiems vaikams sugalvoti naujų idėjų ir eksperimentavimo būdų. 2. Atskleidžiant STEAM metodikos taikymo ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus sąlygas ir galimybes, išryškinant pedagogų patiriamus sunkumus STEAM metodikos taikymo srityje, išryškėjo šios sritys:  Svarbiausios STEAM metodikos taikymo sąlygos ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus yra aplinkos kūrimas, kompetentingumas ir bendradarbiavimas. Pedagogai mano, jog būtinas tinkamas aplinkos kūrimas kartu su tinkamu patalpų pritaikymu ir jose esančiomis priemonėmis, kuriomis vaikas galėtų visapusiškai tobulėti tyrinėdamas. Be kompetentingo pedagogo to padaryti nepavyktų, jis privalo išmanyti savo darbo specifiką, būti kūrybišku ir veikti kartu su vaikais. Įgyvendinti pedagogui idėjas gali padėti tik komanda, kokia susikuriama aplinkui save.  Šiame tirtame darželyje, administracija yra gerai aprūpinusi IKT priemonėmis pedagogus. Pedagogai šias priemones gali tinkamai integruoti į STEAM veiklas, kurdami savo inovatyvias kūrybiškas veiklas.  Pedagogai taikydami STEAM metodiką susiduria su įvairiais iškylančiais sunkumais, tokiais kaip laiko, priemonių, vietos grupėje, metodinės medžiagos stoka, praktikos neturėjimu ir vaikų skaičiumi grupėje, jų amžiumi. Pedagogams yra sunku dirbti ir taikyti STEAM metodika, kuomet patiriami trikdžiai. Ekspertų nuomonė gana panaši kaip pedagogų, jie mano, kad priemonių stoka, nepakankamas pedagogų dalykinis pasiruošimas, laiko sąnaudos, ne visada aiškūs ar suvokti veiklų tikslai, paramos ir konsultavimo trūkumas yra pagrindiniai sunkumai su kuriais susiduria pedagogai dirbdami su STEAM metodika ikimokyklinio ugdymo(si) procese. 3. Tyrimas atskleidė, jog svarbiausiais pedagogų profesinio augimo, STEAM metodikos taikymo ikimokyklinio ugdymo(si) procese, prioritetais būtų galima laikyti: dalyko tobulinimo(si) žinios, organizaciniai gebėjimai, technologijų išmanymas ir taikymas, ir gerosios patirties dalijimasis. 49 Pedagogai yra atviri, atnaujina dalyko žinias, tobulinasi seminaruose, išmoktus naujus dalykus, taiko savo darbo praktikoje, o sukaupę pakankamai patirties yra pasiruošę ja pasidalinti su kitų įstaigų pedagogais. Ekspertai išskiria dvi sritis, kurios yra svarbiausios pedagogų profesinio tobulinimo(si) sritys, taikant STEAM metodiką ikimokyklinio ugdymo(si) procese: STEAM dalyko tobulinimo(si) žinios, ikimokyklinio ugdymo metodikos išmanymas. 4. Tyrimas atskleidė, jog ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir ekspertų nuomonės gana panašios kalbant apie STEAM ugdomąją prasmę ikimokyklinio amžiaus vaikams. Pedagogai mano, kad aplinkos pažinimas, mąstymo įgūdžiai, emocinė-socialinė sritis, sakytinė kalba yra svarbios ugdomosios sritys. Ekspertai išskiria, jog ugdydamiesi su STEAM metodika, išlavėja vaikų mąstymo įgūdžiai, išmoksta suformuluoti hipotezes ir išvadas, išmoksta valdyti emocijas, ir ima daugiau domėtis STEAM dalykais.“

DIENA PASAKOJE

Žodinė paieška

Planuojami renginiai

Gruodžio  2022
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Grd 6, 2022 - An
Šiauliai LT
-2°C
Vėjas 4 m/s, P
Spaudimas 758.31 mmHg
Drėgnumas 100%
Debesys 100%
ant tre ket pen šeš
-2/-2°C
-1/-0°C
-2/-3°C
-2/-3°C
-2/-3°C

COVID-19 informacija

COVID-19 informacija

ŠIAULIŲ LOPŠELIS DARŽELIS „PASAKA“
Darbo laikas: 8.00 – 17.00
Įstaigos tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba - lietuvių

Im. kodas: 290527520
Ats./s.: LT 5273 0001 0075 738757
AB bankas "Swedbankas" , b. k. 7300
Direktorė - Neringa Baršauskienė

Statybininkų g. 7, LT-78225 Šiauliai
Mob. tel.: +370 650 95325
El. paštas: pasaka@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Pasaka“
NEĮGALIESIEMS