+370 650 95326    pasaka@splius.lt

Projektinė veikla Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“

 

Atsižvelgiant į Z ir Alfa kartos vaikų ugdymo ypatumus, Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“ ieškojo įtraukiančių ugdymo formų, viena iš tokių – projektinė veikla.

Projektas – tai aktyvaus ugdymo forma, kuri skatina ugdytinius sieti mokymąsi su tikrove ieškant daiktų ir reiškinių sąsajų, pratina dirbti grupėje su kitais sprendžiant visiems aktualią problemą.

Viena ryškiausių pastarojo meto tendencijų – stiprėjantys tarptautinės integracijos procesai, pasiekę Lietuvą. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, atsivėrė plačios galimybės bendradarbiauti tarptautiniu mastu, todėl šiuolaikinėje švietimo sistemoje tarptautiniams projektams teikiama ypatinga reikšmė.

Tarptautiniai projektai ne tik didina pedagogų bendrąsias kompetencijas, bet ir skatina skirtingų šalių švietimo įstaigų bendruomenių bendradarbiavimą, moko, kaip elgtis įvairiakalbėje ir įvairia kultūrinėje aplinkoje. Sėkmingai vykdomi projektai sudaro galimybę pedagogų ir ugdytinių mobilumui. Projektai didina ne tik ugdytinių, bet ir pedagogų motyvaciją.

Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“ kartu su visa aktyvių ir kūrybiškų pedagogų komanda stengiasi atliepti šių dienų ugdymo realijas, intensyviai domisi ugdymo naujovėmis, diegia jas savo įstaigoje, ne tik dalyvauja vietinio bei tarptautinio mąsto projektuose, bet ir juos sėkmingai rengia.

Jei peržvelgtume Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ projektų statistiką, tai kasmet vykdome maždaug po 10 tarptautinių, respublikos bei  darželio projektų.

Vienas iš įstaigos parengtų projektų yra „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“, kurio tikslas – sustiprinti vaikų mokymosi mokytis kompetencijos ugdymą. Mūsų partneriai šiame projekte: Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrus, Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyrius, Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“, Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“.

Projekto metu kiekvienoje įstaigoje bus įdiegtas „Mąstymo įpročių“ ugdymo metodas, apmokyti pedagogai, parengti mentoriai, patobulintos ugdymo programos, parengtos rekomendacijos. Metodika bus taikoma kiekvienoje grupėje, kiekvienoje ugdomojoje veikloje.

Prognozuojama, kad įgyvendinus projektą sustiprės projekte dalyvaujančių įstaigų vaikų mokymosi mokytis kompetencija bei padidės ugdymo turinio ir ugdymo organizavimo kokybė.

Projekto vertė daugiau nei 100 tūkstančių eurų. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų ir įgyvendinamas pagal priemonę Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ pradėtas įgyvendinti Erasmus+ projektas „Sharing time, connecting learnings“, kurio dalyviais tapo mokytojai iš Prancūzijos, Velso, Graikijos, Ispanijos, ir žinoma, Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“. Projekto tikslas yra susipažinti su kitų šalių kultūra. Projekto dalyviai jau lankėsi Prancūzijoje, Velse, Lietuvoje ir Ispanijoje bei susipažino su šių šalių švietimo sistemomis, ugdymo ypatumais ir kultūriniu gyvenimu bei šalių tradicijomis. Kiekvieno susitikimo metu projekto partneriai pristato namų užduotis apie kultūrą: papročius, patiekalus, žaidimus, ratelius, dainas ir pan. bei susitaria dėl būsimų projekto veiklų, kitų susitikimų, pasidalijome darbais. Projekto partnerių dar laukia susitikimas Graikijoje.

Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“ išbandė savo jėgas „STEM school label“ projekte ir buvo pripažintas tarp 300 dalyvių iš 15 šalių bei kartu su kitomis 20 mokyklų iš Portugalijos, Lietuvos, Prancūzijos, Serbijos, Ispanijos, Graikijos, Turkijos tapo STEM mokykla ambasadore.

2019 metų rugsėjo antroje pusėje šių mokyklų atstovai buvo pakviesti į Scientix ir „STEM School Label“ organizuojamą „33rd Science Projects Workshop“, kuri vyko Ateities klasėje/laboratorijoje Briuselyje.

Tarptautiniame renginyje kalbėta apie įgyto STEM ženklelio „Competent“ keitimą į „Proficient“ ar „Expert“, todėl per 2019-2020 mokslo metus įstaiga turi tobulinti STEM ugdymo organizavimą įstaigoje: tarpdalykinę integraciją,  partnerių įtraukimą,  naujų ryšių užmezgimą,  naujos įrangos įsigijimą, ugdytinių pasiekimų vertinimo tobulinimą, pedagogų kompetencijų tobulinimą ir kt. Renginio metu dalyviai buvo supažindinti su virtualiais įrankiais, kurie palengvina ir įvairina ugdymo procesą, yra naudingi keliant hipotezes ir sprendžiant probleminius klausimus, reflektuojant, bei internetinius šaltinius mokytojams, kuriuose galima rasti idėjų, medžiagos STEM ugdymui, įsijungti į projektus.

Bendraudami su kitų šalių  bei Lietuvos mokyklų atstovais sužinojome kaip galima patobulinti ugdymą taikant kodavimą, algoritmus, dirbtinį intelektą, ieškant realaus gyvenimo problemų sprendimų.

Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“ yra partneris dar vieno ES lėšomis finansuojamo projekto, kurį įgyvendina Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“. Projekto tikslas – patobulinti ugdymo turinio ir organizavimo kokybę, skatinant didesnę vaikų pažangą, per inovatyvią vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą bei ugdymo diferencijavimo tobulinimą. Projekto metu bus patobulintos ugdymo programos, sukurta individualių vaikų pasiekimų vertinimo sistema, įdarbintas antrasis pedagogas, kurio funkcija bus atlikti nuolatinį ir sistemingą vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą. Vykdant projekto veiklas planuojama diferencijuoti ugdymą ir ugdomąsias veiklas atsižvelgiant į skirtingus vaikų pasiekimų vertinimo rezultatus. Prognozuojama, kad įdiegus inovaciją bent du trečdaliai projekto darželius lankančių vaikų pasieks maksimalius kompetencijų įverčius.

Kiti šio projekto partneriai: Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis, Vilniaus lopšelis-darželis „Gėlynas“, Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėgrąža“, Vilniaus lopšelis-darželis „Krivūlė“.

Projekto suma – daugiau nei 100 tūkstančių. Jį finansuoja Europos socialinis fondas. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas.

Nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“ dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros projekte „TĘSK“, kurio pagrindais priešmokyklinio ugdymo pedagogė ir socialinė pedagogė tapo mentorėmis kolegei ikimokyklinio ugdymo pedagoge dirbančiai pirmus metus. Abi mentorės projekto dėka išvyko į stažuotę Suomijoje, kurios tikslas buvo susipažinti su Suomijos švietimo sistema bei išsiaiškinti pedagogų – mentorių funkcijas Suomijos ugdymo įstaigose. Pedagogės lankėsi Suomijos nacionalinėje švietimo agentūroje, Haaga-Helia mokytojų profesinio rengimo mokykloje, Helsinkio universitete, Albatross ankstyvojo vaikų ugdymo ir priežiūros centre bei trijose Helsinkio mokyklose.

Nuo 2016 m. Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“ aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant eTwinning projektus. Įstaiga jau antrą kartą nominuota viena tarp geriausių iš 2139 mokyklų Europoje įgyvendinančių eTwinning projektus.

eTwinning mokyklos ženklelis 2020-2021 įteiktas už skaitmeninių ugdymo priemonių taikymą, elektroninio saugumo užtikrinimą, inovatyvumą ir kūrybiškumą ugdymo procese, bendradarbiavimą ir nuolatinį tobulinimąsi. Tai ne vieno pedagogo, o visos pedagogų komandos laimėjimas. Lietuvoje šiais metais iš viso apdovanotos 32 mokyklos, o Šiauliuose – 3.

Pedagogų dalyvavimas tarptautinių projektų veikloje suteikia galimybes ne tik teoriškai, bet ir praktiškai susipažinti su kitų šalių ugdymo procesu, mokymo metodais, inovacijomis, kultūriniais, ekonominiais savitumais.

Tarptautiniai projektai suteikia galimybes socialinei bei dalykinei kompetencijoms tobulinti, skatina toleranciją, pagarbą kito žmogaus nuomonei, tobulina kalbinę kompetenciją, dalijamasi gerąja darbo patirtimi.

Beveik visada ugdytiniams dalyvaujant tokiuose projektuose gerokai padidėja jų motyvacija bei pasitenkinimas. Tai reiškia, kad ir patys mokytojai patiria didesnį pasitenkinimą bei motyvaciją savo veikloje, o tai beveik visada turi teigiamą poveikį visai įstaigai. Projektinės veiklos išsiskiria iš kasdieninių veiklų savo forma, pateikimu, įvairove, o tai skatina vaikų smalsumą, norą dalyvauti, veikti, suteikia ugdytiniams daugiau galimybių stebėti bei kontroliuoti savo pačių ugdymąsi, tapti atsakingesniais už savo žinias. Projektai moko vaikus komandinio darbo, lavina bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, plečia akiratį, vaikai susipažįsta su kitų šalių kultūra ir tradicijomis.

DIENA PASAKOJE

Žodinė paieška

Planuojami renginiai

Birželio  2021
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Bir 15, 2021 - An
Šiauliai LT
20°C
Vėjas 6 m/s, V
Spaudimas 761.31 mmHg
Drėgnumas 37%
Debesys -
ant tre ket pen šeš
18/14°C
19/13°C
21/18°C
24/23°C
25/23°C

COVID-19 informacija

COVID-19 informacija

ŠIAULIŲ LOPŠELIS DARŽELIS „PASAKA“
Darbo laikas: 8.00 – 17.00
Įstaigos tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba - lietuvių

Im. kodas: 290527520
Ats./s.: LT 5273 0001 0075 738757
AB bankas "Swedbankas" , b. k. 7300
Direktorė - Neringa Baršauskienė

Statybininkų g. 7, LT-78225 Šiauliai
Mob. tel.: +370 650 95325
El. paštas: pasaka@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Pasaka“
NEĮGALIESIEMS