+370 650 95326    pasaka@splius.lt

Teikiama pagalba

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė, pedagoginė specialioji pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.
Veikia vaiko gerovės komisija, kurios tikslas – pagalbos vaikui teikimo gerinimas bei pedagogų kūrybiškumo, atsakingumo skatinimas.

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė: Inga Šimkutė-Karalevičienė, judesio korekcijos specialistė,

Nariai: Ineta Labanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Nijolė-Liucija Žilevičienė, logopedė, spec. pedagogė,

Marija Jazdauskienė, logopedė,

Inga Pranskaitytė, logopedė,
Laura Bajoriūnė, socialinė pedagogė,

Vilma Vainauskaitė, psichologė,

Indrė Rakauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Ieva Kuizinienė, raštinės administratorė,

Aistė Mažeikienė, tėvų atstovė.

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMOSI GALIMYBĖS

Tenkinant specialiuosius vaikų ugdymosi poreikius, lopšelio-darželio pedagogai siekia:

 • Laiku išsiaiškinti vaikų ugdymo(si) sunkumus, jų priežastis.
 • Numatyti palankiausius ir tinkamiausius ugdymo(si) metodus ir būdus, įgaliojančius tenkinti vaikų specialiuosius poreikius.
 • Talkinti tėvams sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria jų vaikas.
 • Padėti ugdytiniams optimaliausiai (pagal gebėjimus) pasirengti mokyklai.

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė, specialioji pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.
Veikia vaiko gerovės komisija, kurios tikslas – pagalbos vaikui teikimo gerinimas bei pedagogų kūrybiškumo, atsakingumo skatinimas. Vaiko gerovės komisija savo darbą organizuoja remdamasi LR ŠMM 2011-07-08 įsakymu Nr. V-1228 patvirtintu Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu ir LR ŠMM 2011-07-13 įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 patvirtintu Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu.

 • Mokslo metų pradžioje išsiaiškina ir aptaria vaikų raidos sutrikimus, jų pasiskirstymą pagal amžiaus tarpsnius, numato korekcinio darbo galimybes.
 • Logopedės teikimu svarsto ir tvirtina vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, lankysiančių tais mokslo metais kalbos ugdymo pratybas, sąrašą.
 • Judesio korekcijos mokytojos teikimu svarsto ir tvirtina vaikų, turinčių motorikos sutrikimų, sąrašą.
 • Aptaria vaikų, turinčių spec. poreikių, ugdymo(si) pokyčius.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą vaiko ugdymo klausimais.
 • Konsultuojasi su PPT specialistais.

Grupių mokytojos:

 • Stebi ugdytinius, informuoja darželio spec. ugdymo komisiją apie vaikų patiriamus sunkumus.
 • Diferencijuotai taiko įvairius ugdymo metodus ir būdus.
 • Nuolat informuoja tėvus apie vaiko pasiekimus ir patirtas nesėkmes.
 • Dalyvauja spec. ugdymo komisijos veikloje.

Specialusis pedagogas:

 • Specialusis pedagogas sudaro individualias ugdymo ir ugdymosi programas.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus) apie vaikų ugdymosi pažangą.
 • Tiria pažinimo procesų ir motorikos sutrikimus.

Spec. pedagogo darbo laikas:

antradieniais nuo 7.00 val. iki 14.30 val.

ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 14.30 val.

Logopedas:

 • Savo darbą organizuoja remdamasis LR ŠMM 2011-07-08 V-1228 „Dėl specialiosios pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir 2013-05-08 V-383 pakeitimo.
 • Logopedas tiria ir įvertina darželio ugdytinių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygį.
 • Teikia rekomendacijas tėvams bei pedagogams dėl vaiko kalbos sutrikimų šalinimo ir kalbos ugdymo.
 • Organizuoja kalbos ugdymo pratybas.
 • Per kasdieninę veiklą logopedas geba sukurti palankų mikroklimatą, teikiantį ne tik džiugias teigiamas emocijas, bet ir žadinantį kalbos plėtotę.
 • Kasmet logopedines pratybas lanko 30 ugdytinių. Ugdytiniai į mokyklą išeina taisyklingai tardami visus gimtosios kalbos garsus, nuosekliai reikšdami savo mintis, t. y. pasirengę mokytis.

Logopedės Nijolės Liucijos Žilevičienės darbo laikas:

pirmadieniais nuo 7.00 val. iki 14.30 val.
trečiadieniais nuo 7.00 val. iki 14.30 val.
penktadieniais nuo 7.00 val. iki 10.00 val.

Logopedės Ingos Pranskaitytės darbo laikas:

pirmadieniais nuo 7.30 val. iki 15.00 val.

antradieniais nuo 7.30 val. iki 15.00 val.
trečiadieniais nuo 7.30 val. iki 15.00 val.
ketvirtadieniais nuo 7.30val. iki 15.00 val.

penktadieniais nuo 7.30 val. iki 13.30 val.

Logopedės Marijos Jazdauskienės darbo laikas:

pirmadieniais nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

antradieniais nuo 8.00 val. iki 15.30 val.

trečiadieniais nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.30 val.

 

Įstaigoje dirba psichologė, kuri padeda, susidūrus su šiomis problemomis:
bendravimo, elgesio problemos (vaikas yra labai vienišas, uždaras, nenori ir nemėgsta bendrauti, patiria bendraamžių patyčias, nepasitiki savimi, daug konfliktuoja, agresyviai elgiasi, meluoja, sunkiai sukaupia dėmesį);
adaptacijos sunkumai (sunki adaptacija darželyje, mokykloje, neprisitaikymas kituose vaikų kolektyvuose, nenoras būti su bendraamžiais).
emocinės problemos (vaikas patiria įvairias baimes, nerimą, nesuvaldo impulsų, yra labai jautrus, verksmingas, nuolat atrodo liūdnas ar abejingas, sunkiai išsiskiria su tėvais);
įvairūs negalavimai, kai nerandama medicininės priežasties (galvos, pilvo skausmai, šlapinimasis į lovą, sutrikęs miegas, apetito praradimas arba pernelyg didelis maisto poreikis, nerviniai tikai, mikčiojimas);
krizės, traumos (artimo žmogaus mirtis, tėvų skyrybos, ligos, brolio, sesers gimimas, persikraustymas gyventi kitur, darželio ar mokyklos pasikeitimas, naminio gyvūno praradimas, autoavarija, gaisras, patirta prievarta).

Kaip psichologas padeda sunkumus spręsti?
KONSULTUOJA mokytojus ir tėvelius vaiko raidos, emocinių ir elgesio sunkumų, ugdymo organizavimo ypatumų klausimais (aptaria ir išsiaiškina sunkumus, suplanuoja pagalbos būdus, kartu su tėveliais ir/arba auklėtojomis priima sprendimą, kaip geriau išspręsti kilusius sunkumus).
ĮVERTINA vaiką: stebėdamas jo elgesį grupėje, lauke (ką labiausiai mėgsta veikti, kaip sutaria su grupės draugais ir mokytojais, kaip atlieka užduotis, kiek įsitraukia į kitas darželyje organizuojamas veiklas), kalbėdamasis su tėveliais ir auklėtojomis apie vaiko šeimos aplinką, sveikatą, pomėgius, sunkumus, elgesį namuose ir darželyje, pateikdamas užduotis.
ŠVIEČIA mokytojus ir tėvelius aktualiais raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais: rekomenduoja literatūros, internetinius šaltinius, skaito paskaitas ir pranešimus, rekomenduoja ir skatina dalyvauti profesionalių specialistų organizuojamose mokymuose, bendradarbiauja su kitais vaiko ugdymui svarbiais specialistais.
Vykdo psichologinių problemų
VYKDO PREVENCIJĄ: įvertina psichologinių problemų poreikį darželyje, rengia prevencines programas, atlieka intervenciją darželio vidinių problemų sprendimui (pvz., konfliktai tarp mokytojų, tarp vaiko tėvų ir mokytojų, tarp mokytojų ir vaikų), rengia metodinę – didaktinę medžiagą (lankstinukus, skrajutes, plakatus ir kt.).

Psichologės Vilmos Vainauskaitės darbo laikas:

trečiadieniais nuo 8.00 val. iki 12.30 val.

ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 12.30 val.

Informacija atnaujinta — 2023/12/01 << ATGAL

DIENA PASAKOJE

Žodinė paieška

Planuojami renginiai

Gegužės  2024
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Geg 27, 2024 - Pr
Šiauliai LT
26°C
Vėjas 5 m/s, P
Spaudimas 767.32 mmHg
Drėgnumas 29%
Debesys -
pir ant tre ket pen
23/16°C
23/15°C
22/15°C
22/17°C
21/18°C

ŠIAULIŲ LOPŠELIS DARŽELIS „PASAKA“
Darbo laikas: 8.00 – 17.00
Įstaigos tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba - lietuvių

Im. kodas: 290527520
Ats./s.: LT 5273 0001 0075 738757
AB bankas "Swedbankas" , b. k. 7300
Direktorė - Neringa Baršauskienė

Statybininkų g. 7, LT-78225 Šiauliai
Mob. tel.: +370 650 95325
El. paštas: pasaka@splius.lt

2024 © Šiaulių l-d „Pasaka“
NEĮGALIESIEMS