+370 650 95326    pasaka@splius.lt

Teikiama pagalba

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė, pedagoginė specialioji pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.
Veikia vaiko gerovės komisija, kurios tikslas – pagalbos vaikui teikimo gerinimas bei pedagogų kūrybiškumo, atsakingumo skatinimas.

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė: Inga Šimkutė-Karalevičienė –  judesio korekcijos mokytoja,

Nariai: Ineta Labanauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Nijolė-Liucija Žilevičienė – logopedė, spec. pedagogė,

Marija Jazdauskienė, logopedė,
Laura Bajoriūnė, socialinė pedagogė,

Kristina Simanauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Justina Bagdonaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Sonata Mauragienė, psichologė,

Jurgita Daunienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
Ieva Kuizinienė, raštvedė,

Aistė Mažeikienė, tėvų atstovė.

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMOSI GALIMYBĖS

Tenkinant specialiuosius vaikų ugdymosi poreikius, lopšelio-darželio pedagogai siekia:

 • Laiku išsiaiškinti vaikų ugdymo(si) sunkumus, jų priežastis.
 • Numatyti palankiausius ir tinkamiausius ugdymo(si) metodus ir būdus, įgaliojančius tenkinti vaikų specialiuosius poreikius.
 • Talkinti tėvams sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria jų vaikas.
 • Padėti ugdytiniams optimaliausiai (pagal gebėjimus) pasirengti mokyklai.

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė, specialioji pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.
Veikia vaiko gerovės komisija, kurios tikslas – pagalbos vaikui teikimo gerinimas bei pedagogų kūrybiškumo, atsakingumo skatinimas. Vaiko gerovės komisija savo darbą organizuoja remdamasi LR ŠMM 2011-07-08 įsakymu Nr. V-1228 patvirtintu Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu ir LR ŠMM 2011-07-13 įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 patvirtintu Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu.

 • Mokslo metų pradžioje išsiaiškina ir aptaria vaikų raidos sutrikimus, jų pasiskirstymą pagal amžiaus tarpsnius, numato korekcinio darbo galimybes.
 • Logopedės teikimu svarsto ir tvirtina vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, lankysiančių tais mokslo metais kalbos ugdymo pratybas, sąrašą.
 • Judesio korekcijos mokytojos teikimu svarsto ir tvirtina vaikų, turinčių motorikos sutrikimų, sąrašą.
 • Aptaria vaikų, turinčių spec. poreikių, ugdymo(si) pokyčius.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą vaiko ugdymo klausimais.
 • Konsultuojasi su PPT specialistais.

Grupės auklėtojos:

 • Stebi ugdytinius, informuoja darželio spec. ugdymo komisiją apie vaikų patiriamus sunkumus.
 • Diferencijuotai taiko įvairius ugdymo metodus ir būdus.
 • Nuolat informuoja tėvus apie vaiko pasiekimus ir patirtas nesėkmes.
 • Dalyvauja spec. ugdymo komisijos veikloje.

Specialusis pedagogas:

 • Specialusis pedagogas sudaro individualias ugdymo ir ugdymosi programas.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus) apie vaikų ugdymosi pažangą.
 • Tiria pažinimo procesų ir motorikos sutrikimus.

Spec. pedagogo darbo laikas:

ketvirtadieniais nuo 9.00 val. iki 11.42 val.

Logopedas:

 • Savo darbą organizuoja remdamasis LR ŠMM 2011-07-08 V-1228 „Dėl specialiosios pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir 2013-05-08 V-383 pakeitimo.
 • Logopedas tiria ir įvertina darželio ugdytinių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygį.
 • Teikia rekomendacijas tėvams bei pedagogams dėl vaiko kalbos sutrikimų šalinimo ir kalbos ugdymo.
 • Organizuoja kalbos ugdymo pratybas.
 • Per kasdieninę veiklą logopedas geba sukurti palankų mikroklimatą, teikiantį ne tik džiugias teigiamas emocijas, bet ir žadinantį kalbos plėtotę.
 • Kasmet logopedines pratybas lanko 30 ugdytinių. Ugdytiniai į mokyklą išeina taisyklingai tardami visus gimtosios kalbos garsus, nuosekliai reikšdami savo mintis, t.y. pasirengę mokytis.

Logopedės Nijolės Liucijos Žilevičienės darbo laikas:

pirmadieniais nuo 7.30 val. iki 17.30 val.
antradieniais nuo 7.30 val. iki 13.00 val.
trečiadieniais nuo 7.30 val. iki 17.30 val.
ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 9.00 val.

Logopedės Marijos Jazdauskienės darbo laikas:

antradieniais nuo 9.00 val. iki 10.00 val. ir nuo 15.00 val. iki 17.30 val.

penktadieniais nuo 7.30 val. iki 17.30 val.

 

Įstaigoje dirba psichologė, kuri padeda, susidūrus su šiomis problemomis:
bendravimo, elgesio problemos (vaikas yra labai vienišas, uždaras, nenori ir nemėgsta bendrauti, patiria bendraamžių patyčias, nepasitiki savimi, daug konfliktuoja, agresyviai elgiasi, meluoja, sunkiai sukaupia dėmesį);
adaptacijos sunkumai (sunki adaptacija darželyje, mokykloje, neprisitaikymas kituose vaikų kolektyvuose, nenoras būti su bendraamžiais).
emocinės problemos (vaikas patiria įvairias baimes, nerimą, nesuvaldo impulsų, yra labai jautrus, verksmingas, nuolat atrodo liūdnas ar abejingas, sunkiai išsiskiria su tėvais);
įvairūs negalavimai, kai nerandama medicininės priežasties (galvos, pilvo skausmai, šlapinimasis į lovą, sutrikęs miegas, apetito praradimas arba pernelyg didelis maisto poreikis, nerviniai tikai, mikčiojimas);
krizės, traumos (artimo žmogaus mirtis, tėvų skyrybos, ligos, brolio, sesers gimimas, persikraustymas gyventi kitur, darželio ar mokyklos pasikeitimas, naminio gyvūno praradimas, autoavarija, gaisras, patirta prievarta).

Kaip psichologas padeda sunkumus spręsti?
KONSULTUOJA auklėtojas ir tėvelius vaiko raidos, emocinių ir elgesio sunkumų, ugdymo organizavimo ypatumų klausimais (aptaria ir išsiaiškina sunkumus, suplanuoja pagalbos būdus, kartu su tėveliais ir/arba auklėtojomis priima sprendimą, kaip geriau išspręsti kilusius sunkumus).
ĮVERTINA vaiką: stebėdamas jo elgesį grupėje, lauke (ką labiausiai mėgsta veikti, kaip sutaria su grupės draugais ir auklėtojomis, kaip atlieka užduotis, kiek įsitraukia į kitas darželyje organizuojamas veiklas), kalbėdamasis su tėveliais ir auklėtojomis apie vaiko šeimos aplinką, sveikatą, pomėgius, sunkumus, elgesį namuose ir darželyje, pateikdamas užduotis.
ŠVIEČIA auklėtojas ir tėvelius aktualiais raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais: rekomenduoja literatūros, internetinius šaltinius, skaito paskaitas ir pranešimus, rekomenduoja ir skatina dalyvauti profesionalių specialistų organizuojamose mokymuose, bendradarbiauja su kitais vaiko ugdymui svarbiais specialistais.
Vykdo psichologinių problemų
VYKDO PREVENCIJĄ: įvertina psichologinių problemų poreikį darželyje, rengia prevencines programas, atlieka intervenciją darželio vidinių problemų sprendimui (pvz., konfliktai tarp auklėtojų, tarp vaiko tėvų ir auklėtojų, tarp auklėtojų ir vaikų), rengia metodinę – didaktinę medžiagą (lankstinukus, skrajutes, plakatus ir kt.).

Konsultacijų laikas:
pirmadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;
antradieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Informacija atnaujinta — 2020/01/15 << ATGAL

DIENA PASAKOJE

Žodinė paieška

Planuojami renginiai

Spalio  2021
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Spa 20, 2021 - Tr
Šiauliai LT
6°C
Vėjas 7 m/s, PPR
Spaudimas 761.31 mmHg
Drėgnumas 81%
Debesys 90%
tre ket pen šeš sek
11/15°C
13/11°C
7/4°C
7/4°C
5/2°C

COVID-19 informacija

COVID-19 informacija

ŠIAULIŲ LOPŠELIS DARŽELIS „PASAKA“
Darbo laikas: 8.00 – 17.00
Įstaigos tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba - lietuvių

Im. kodas: 290527520
Ats./s.: LT 5273 0001 0075 738757
AB bankas "Swedbankas" , b. k. 7300
Direktorė - Neringa Baršauskienė

Statybininkų g. 7, LT-78225 Šiauliai
Mob. tel.: +370 650 95325
El. paštas: pasaka@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Pasaka“
NEĮGALIESIEMS